prevođenje

SPELLCHECK JE VAŠ NAJBOLJI IZBOR KADA SU U PITANJU PREVODI I LEKTURA.

U saradnji sa našim stručnim prevodiocima, otklanjamo sve jezičke prepreke na koje nailazite u svakodnevnom radu.

Nudimo Vam prevode, pismene i usmene, kao i usluge lekture od strane izvornih govornika.

Vaši poverljivi dokumenti ostaju strogo čuvana poslovna tajna!

Naš moto: Jednostavno je i moguće!

 DRAGI PARTNERI, ŽELIMO VAM SREĆNU NOVU 2024. GODINU I PUNO USPEHA!

Lokalizacija

Mnogi pogrešno misle da je lokalizacija sadržaja isto što i prevođenje. Ovo je samo delimično tačno. Jezička lokalizacija, pored prevođenja, obuhvata prilagođavanje teksta kulturološkim i društvenim specifičnostima određene države. Stoga, kod lokalizacije, uzimaju se u obzir tržišne razlike kako bi proizvod ili usluga bili što bolje prihvaćeni na istom.

U današnje vreme, lokalizacija se najvećim delom odnosi na kulturološku adaptaciju i prevođenje softvera, video igara, aplikacija za pametne telefone, veb sadržaja, globalnih internet servisa, uputstava za upotrebu itd. Osim posebnih regiona, takođe može da se koristi za države gde se govore različiti jezici, ali i za one koje koriste isti jezik. Tako, na primer, portugalski jezik koji se govori u Portugalu može da se prilagodi onom koji se koristi u Brazilu, uzimajući u obzir sve kulturološke razlike. Ili, na primer, engleski jezik koji se koristi u Velikoj Britaniji može da se adaptira za engleski koji se koristi u SAD, Australiji, Indiji, Kanadi itd.

Zašto je lokalizacija važna? Istraživanja pokazuju da bi preko 70% ljudi pre kupilo proizvod ili uslugu ukoliko su informacije o istom date na njihovom jeziku. To je nekim ljudima važnije i od, na primer, pristupačne cene. U poređenju sa prevođenjem tekstova, lokalizacija može takođe da obuhvata adaptaciju grafičkog prikaza, nacionalnih valuta, korišćenje različitih formata datuma, značenja imena, brojeve telefona, specifične praznike, kulturološke tabue, izbor boja itd.

Po pravilu, u kompaniji Spellcheck, prevodioci koji su izvorni govornici jezika rade jezičku lokalizaciju.

HITNO VAM JE POTREBAN PREVOD?