Lektura i korektura

LEKTURA I KOREKTURA BI TREBALO DA BUDU NEIZOSTAVNI DEO PROCESA PREVOĐENJA.

Pod lekturom se podrazumeva ispravljanje pravopisnih i gramatičkih grešaka, kao i stilsko uređivanje teksta i njegovo prilagođavanje duhu jezika na koji se prevodi.

Korektura podrazumeva pronalaženje i ispravljanje slovnih i znakovnih (interpunkcijskih) grešaka, koje nastaju u procesu pisanja odnosno kucanja teksta.

Pored pojmova lektura i korektura, javlja se i pojam redaktura, koji se može shvatiti kao dodatna ili proširena lektura, a koja se koristi kada je potrebno ispraviti određene pojmove i termine u skladu sa stručnom terminologijom.