O Nama

Prevodilačka firma SpellCheck d.o.o. je relativno mlada na srpskom tržištu, ali poseduje veliko iskustvo u prevodilačkim poslovima.

NUDIMO VAM PREVODE, PISMENE I USMENE, KAO I USLUGE LEKTURE OD STRANE IZVORNIH GOVORNIKA.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa klijentima u inostranstvu omogućilo nam je da poslu pristupimo na uvek nov i način drugačiji od uobičajenog, odnosno prilagođen potrebama određenog klijenta.

Činjenica je da na domaćem tržištu postoji i sve je više izražena potreba za profesionalnim prevodima, i pre svega profesionalnom pristupu poslu i samom klijentu. Samim tim postoji i velika ponuda ove vrste usluga, gde prevodi jesu kvalitetni, precizni i tačni, ali šta je sa isto tako vrhunskim kvalitetom same usluge tj. odnosa sa klijentom?!

Naš tim, sa svojim znanjem i iskustvom takvu uslugu može i mora da Vam ponudi.

Ono na čemu pre svega insistiramo jeste:

  • Precizan prevod bez stilskih i gramatičkih grešaka, bilo da je u pitanju prevod sa stranog jezika na srpski, ili sa srpskog na strani jezik.
  • Pouzdanost (u svakom smislu) i brzina
  • Poverljivost informacija (bez izuzetaka)

Naša ideja jeste da neprestano rastemo, širimo krug kako klijenata, tako i mladih saradnika sa izrazitom voljom za stalnim usavršavanjem, praćenjem trendova, bogatim filološkim znanjem i širokim obrazovanjem što je u ovom poslu od presudnog značaja.

NAŠ MOTO: JEDNOSTAVNO JE I MOGUĆE!

Tako na primer prevode (nevezano za vrstu teksta koji se prevodi) delimo na:

  1. Osnovne (to su prevodi namenjeni internoj upotrebi klijenta. Takvi prevodi su jeftiniji, urađeni su u kratkom roku i nisu dodatno lektorisani. Naravno, sve to nije na uštrb kvaliteta i podrazumeva se da je prevod tačan).
  2. Prevode višeg ranga, kod kojih je obavezna dodatna lektura kako bi se greške (gramatičke, slovne, propusti…) svele na minimum, odnosno isključile
  3. Prevode najvišeg ranga, koji podrazumevaju da svaki tekst/prevod/ pregleda i lektoriše izvorni govornik jezika, čime se eliminišu apsolutno sve omaške, uključujući i one stilske, odnosno tekst zvuči prirodno.

SpellCheck je osmišljen tako da svojim klijentima pruža jedan novi pristup i način rada koji u Srbiji još uvek nije potpuno zaživeo, a koji u ovom poslu, i u savremenom društvu, postaje nezaobilazan.