Usmeni Prevodi

Pod usmenim prevođenjem se podrazumeva simultano prevođenje, konsekutivno prevođenje, kao i izlazak sudskog prevodioca na sud.

SIMULTANO PREVOĐENJE

Simultano prevođenje zahteva dodatnu opremu, odnosno tehničku podršku. Ova vrsta prevođenja se najčešće odvija u posebno izolovanoj kabini, gde prevodilac prevodi istovremeno sa govornikom, zbog čega se ova vrsta prevođenja smatra i najzahtevnijom.
Simultano prevođenje se najčešće primenjuje na skupovima u kojima učestvuje veliki broj ljudi kao što su različite vrste predavanja, konferencije, seminari i sl.

KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE

Kod konsekutivnog prevođenja neophodno je da govornik pravi pauze, kako bi prevodilac tekst prilagodio i preveo u određenu celinu. Konsekutivni prevodioci moraju pre svega da budu snalažljivi, koncentrisani i brzi kako bi mogli da isprate dinamiku govornika. Ova vrsta prevođenja je pogodna za poslovne prezentacije, sastanke ili seminare u kojima ne učestvuje veliki broj ljudi, zbog čega nije neophodna dodatna oprema.

SUDSKI PREVODILAC

Izlazak sudskog prevodioca na sud je neophodan, ukoliko je potrebno da osoba koja ne govori srpski jezik, potpiše određen dokument. Tada sudski prevodilac svojim prisustvom i pečatom garantuje verodostojnost dokumenta koji se potpisuje.